Annonse:
mainBackground
e-post: passord:
btnLeft
Logg inn
btnRight
contentBackTop
contentListeBackBottom

11 tips til deg som skal leie ut bolig


  Vi ønsker å gi deg tips for utleie slik at du skal ha mindre bekymringer. I samarbeid med forbrukerrådet har vi også lagt ut husleieavtale for fri nedlasting.


 

1. Annonser på leilighet.no !!

2. Skriv husleiekontrakt - Denne sikrer både deg og leietaker gjennom leieforholdet. Hvis du skal benytte boligen selv, så husk å skrive en tidsbestemt leieavtale. Dette fordi leietaker har et sterkt oppsigelsesvern hvis du ikke tidsbegrenser leieavtalen. Husk å spesifisere i kontrakten hvis leietaker skal disponere areal utenom leiligheten,.Dette gjelder også parkeringsplass!

3. Bruk depositumskonto - Forbrukerrådet mottar over hundre henvendelser årlig om depositum, opprett denne snarest mulig etter kontrakt er skrevet.

4. Spør etter referanser - Kontakt referansene du får oppgitt!

5. Ikke gi fra deg nøkler før kontrakten er signert - Det er viktig å få signert kontrakten fordi du mister de rettighetene som reguleres av avtalen hvis noe skulle skje før dette er gjort. Mange utsetter signering av leiekontrakten for lenge.

6. Gå gjennom boligen sammen - både før og etter utleie - Dette gjør at dere sammen ser om det er skader på boligen. Ta gjerne bilder, de er ofte lettere å hente frem enn hukommelsen etter 2 års utleie.

7. Bli litt kjent med leietaker - For å ha et godt utleieforhold er det viktig å bli litt kjent med de som leier hos deg. Det vil også gjøre at de trives bedre og du blir tryggere på hvem som leier i boligen din.

8. La leietaker ha egne strøm/telefon/bredbånd abonnement - Det er lett å tenke at dere kan dele for eksempel trådløst nettverk, men du har lite å klage på når leietakeren laster ned filmer og du knapt klarer å surfe på leilighet.no uten at det går veldig tregt! Det er også mye enklere for deg når du slipper å beregne hvor mye strøm leieboeren har brukt. Hvis det er eget sikringsskap i utleiedelen, kan du enten sette opp egen måler med abonnement (dette krever at leiligheten er godkjent), eller sette opp en enkel intern måler som du må beregne faktura på etter forbruk.

9. Husk å ha alle rømningsveier i orden - Dette handler om sikkerhet og i verste fall livet. Ikke sett ting foran vinduene eller bakdøra som kan hindre leietaker for å komme seg ut. Husk at det er egne regler for rømningsveier, her hentet fra DSB: http://www.dsb.no/nn/Ansvarsomrader/Brannvern/Bolig/Romningsvei/

10. Sjekk husleieloven - Dersom det er ting du er usikker på, har lovdata en god del informasjon du helt sikkert kan få bruk for: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19990326-017.html&emne=husleieloven&

11. Redelighet og god tro - Det er viktig å ha en viss tillit til leietaker. Noe du oppfatter som irriterende, kan være en ting de gjorde i god tro. Husleieloven bruker ord som “redelighet” og “god tro” i flere saker. Å snakke med leietaker kan løse de fleste problemer.


Lykke til med utleie !


Oppdatert 20.08.2011. Kontakt oss om du oppdager feil eller har andre tips til utleiere!  

 


 


Her kan du komme med spørsmål eller andre tilbakemeldinger post@leilighet.no